kırlangıç

Referans Projelerimiz

Kent-Koop Balıkuyumcu Evleri

Balıkuyumcu Yeni yerleşim Alanı, Ankara Eskişehir karayolunun 32. kilometresinde Balıkuyumcu Köy yerleşimine 3 km, karayoluna 4.5 km uzaklıkta ve Kent-Koop mülkiyetindeki yaklaşık 845.000m²’lik bir alanda projelendirilmiştir. Planlama alanı toplam 91.67 ha’dır. Balıkuyumcu Yeni Yerleşme Alanı Projesi Kent-Koop’un kuruluş amacı olan “Çağdaş, Sağlıklı ve Yaşanabilir” kent parçalarını yaratarak Ankara kenti bütünündeki konut sorununa çözüm getirme çabalarının yeni bir aşamasıdır. Balıkuyumcu Yeni Yerleşim Alanı Projesi, gecekondulaşma ve çarpık kentleşmenin neden olduğu ekolojik bozulma ve doğaya yabancılaşmış, insanları yoran bir karmaşanın hüküm sürdüğü çevrelere karşı önemli bir alternatiftir. Bu proje ile insanların nefes almasını sağlayacak, rekreasyon alanları içinde doğal derelerin beslediği gölet ve yeşil vadi manzarası ile; doğa ile ilişkisi kopmamış kent parçalarında çağdaş ve sağlıklı konut üretimine yönelik yeni bir adım atılmıştır.

Planlama ve Arazi Kullanımı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılan 1/25000 ölçekli Güneybatı Ankara Çevre Düzeni Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli 14. Bölge Nazım İmar Planları’nın iptal edilmiş olmaları nedeniyle üst ölçekte plansız kalan Balıkuyumcu Projesinin ; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.12.2002 gün ve 650 sayılı kararı ile onanan yeni 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı yapılmış ve 08.01.2004 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilerek onanmıştır. Proje alanının planlanmasında, 250 adet çok katlı, 863 adet değişik tiplerde (sıra, ikiz vb.) villalar olmak üzere toplam 1113 adet yüksek standartlı konut öngörülmüştür. Buna göre alanın nüfusu yaklaşık 4452 kişi olacaktır. Onaylı uygulama imar planlarına dayalı olarak Kent Koop üyesi 34 kooperatife kura ile 1052 konutluk arsa tahsisi yapılmıştır. Ancak, daha sonra, kooperatiflerin proje değişikliği ile konut sayılarında azalma olmuştur. Alanın tüm yolları açılarak stabilize kaplamaları yapılmış ve Belediye tarafından kontrol edilerek kabulleri gerçekleştirilmiştir. 2 adet trafo tesis edilerek tüm adalara elektrik hattı çekilmiştir. Proje alanında 1996 yılında DSİ’den ruhsat alınarak açılan, toplam 14 lt/sn’lik iki adet su kuyusundan, son yıllarda yaşanan kuraklık sonucu yer altı sularının derinlere çekilmesi sebebiyle yeterli su alınamadığından, 2006 yılında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda, 180 metrede 5 lt/sn’lik yeni bir su kuyusu açılmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/25000 nazım imar planı ile bölgeyi yakından ilgilendirecek gelişmeler söz konusu olacaktır. Bu planda, proje alanımızın yakınında Disneyland, üniversite alanları ve toplu konut alanları bulunmaktadır. Ayrıca metro hattı da alanımıza çok yakın bir mesafeden geçmektedir.(Bkz Kent Koop Web sitesi) İnşaatı devam eden 11 kooperatiften 8 adedinin denetimi halen Şirketimizce yapılmaktadır.

Bu kooperatiflerin isimleri: Atayurt, Balıkuyumcu Çiftlik Evleri, Balıkuyumcu Kartalkaya, Balkum Villaları, Balıkuyumcu Evleri, Başkent Çiftlik, Emek Birikim, Özgür Arkadaşlar Grubu.