kırlangıç

Referans Projelerimiz

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkez Binası

Kızılay Hatay sokak no : 20 adresinde yapılan bina Jeoloji Mühendisleri Odası genel merkez yönetimi eğitim ve sosyal tesislerini barındıracak şekilde giriş katında ve üzerindeki 3 katta yönetim denetim birimleri, toplantı salonları 4. ve 5. katlarında sosyal tesis ile alt katlarda kütüphane eğitim ve büyük toplantı salonu sığınak vb birimler yer almaktadır.

Bu işin proje öncesi hazırlıkları, proje, ihale ve yapım aşamalarında müşavirlik hizmetleri de firmamız tarafından verilmiştir. Projelendirme Kurtuluş Yılmaz, uygulama da yine Kurtuluş Yılmaz’ın firması olan Tasarımhane Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiştir.

Toplam 1565 m2 yapı alanına sahiptir. Proje kentin en değerli bölgesinde ve yanındaki tek bodrumlu binaya bitişik konumda yarım parsel denilebilecek bir parselde, yönetmelik ve teknik gereklerden dolayı 4 bodrumlu olarak tasarlanmış ve uygulama buna göre gerçekleştirilmiştir.

Gerek tasarım sürecinde, minimum alandan maksimum yararlanma olanağı sağlanması ve gerekse zorlu yapım koşullarına rağmen süre ve kalite yönüyle örnek gösterilebileceği gibi, işlevselliği ve duru bir mimari anlatım diline ve güçlü bir plastiğe sahip mimari düzeyi bakımından da örnek bir yapı olmuştur.