kırlangıç

Mevzuat ve Proje Onayı İçin Gerekli Belgeler

Proje Onayı İçin Gerekli Gerekli Belgeler:
 
1 Tapu Tescil Belgesi 1 Adet (Asıl)
2 Kadastro Çapı 1 Adet (Asıl)
3 İmar Çapı ve Plan Notları 1 Adet (Asıl)
4 Kot Durumu 1 Adet (Asıl)
5 Mimari Proje 5 Takım
6 Betonarme Proje 5 Takım
7 Statik Hesap Raporları 3 Takım
8 Zemin Etüd Raporu 4 Takım
9 Sıhhi Tesisat Projeleri 5 Takım
10 Kalorifer Projeleri 5 Takım
11 Isı Yalıtım Hesapları 5 Takım
12 Asansör Projeleri 5 Takım
13 Elektrik Projeleri 5 Takım
14 Yangın Tahliye Projeleri 5 Takım
15 Yangın Söndürme Projeleri 5 Takım
16 Yangın Algılama Projeleri 5 Takım
17 Proje Müelliflerine Ait Sicil Durum Belgeleri  
18 Müteahhit Ticaret Sicil Belgesi, Vergi Levha Fotokopisi, İkametgah  
19 Arsa Sahibi - Müteahhit Sözleşme Fotokopisi  
20 Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi, Sicil Durum Belgesi, İkametgah, İmza Sirküsü  


Kanunlar
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
3194 Sayılı İmar Kanunu

Yönetmelikler
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik
Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
Asansör Yönetmeliği

Genelgeler
13.04.2006 tarih ve 1493 sayılı Genelge
31.03.2004 tarih ve 585/3165 sayılı Genelge
21.11.2003 tarih ve 31016-11954 sayılı Genelge
25.07.2003 tarih ve 17664 sayılı Genelge
29.07.2002 tarih ve 12925 sayılı Genelge
09.07.2002 tarih ve 7-11575 sayılı Genelge
20.05.2002 tarih ve 6-7234 sayılı Genelge
11.02.2002 tarih ve 4-113 sayılı Genelge
12.11.2001 tarih ve 555 sayılı Genelge
09.10.2001 tarihli Genelge